Στην ιστοσελίδα mydoro.co.uk διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές, με τη μορφή Free Vouchers & Discount Codes.

Τα Free Vouchers & Discount Codes ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο αριθμό που καθορίζει ο προμηθευτής.

Τα Free Vouchers & Discount Codes το εγγεγραμμένο μέλος του mydoro.co.uk δύναται να αποκτήσει χωρίς επιβάρυνση μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, βάσει των όρων που περιγράφονται παρακάτω και τους οποίους ο χρήστης-μέλος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα mydoro.co.uk συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Α. ΕΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ
Eταιρεία: η εταιρεία με την επωνυμία «GREEK LIST LTD», που εδρεύει στο Λονδίνο.
Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «www. mydoro.co.uk»
Προμηθευτής: κάθε τρίτος Προμηθευτής, ο οποίος διαθέτει στα εγγεγραμμένα μέλη του mydoro.co.uk εκπτωτικές υπηρεσίες ή προϊόντα με τη μορφή Free Voucher ή Discount Code.
Προϊόν/υπηρεσία: το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της ιστοσελίδας mydoro.co.uk
Αγοραστής: κάθε χρήστης/μέλος του mydoro.co.uk που συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αποκτά Free Vouchers & Discount Codes που προσφέρει ο Προμηθευτής.
Προσφορά: η προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.
Free Voucher: η υπηρεσία που διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα στον Αγοραστή-Μέλος του mydoro.co.uk, το οποίο φέρει μοναδικό αριθμό και ενσωματώνει την παρεχόμενη από τον προμηθευτή προσφορά και το οποίο πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά από τον αγοραστή για την παραλαβή ή υλοποίηση των υπηρεσιών-προϊόντων, έχοντας κατεβάσει το Free Voucher στο κινητό του τηλέφωνο και επιδεικνύοντας τo στον προμηθευτή.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην ιστοσελίδα mydoro.co.uk διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές, με τη μορφή Free Vouchers & Discount Codes

Τα  Free Vouchers & Discount Codes ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο αριθμό που καθορίζει ο προμηθευτής.

Τα Free Vouchers & Discount Codes το εγγεγραμμένο μέλος του mydoro.co.uk δύναται να αποκτήσει χωρίς επιβάρυνση μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των Προμηθευτών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

Η συμμετοχή στην υπηρεσία του mydoro.co.uk επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κάθε Αγοραστής του mydoro.co.uk δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν.

Για την απόκτηση των Free Vouchers & Discount Codes, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή του Αγοραστή στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και η δημιουργία προσωπικού του Λογαριασμού, υποβάλλοντας τα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κωδικό πρόσβασης (password) κ.α..

Η προστασία και διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης και των λοιπών στοιχείων του Χρήστη – Μέλους είναι αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

Κάθε Αγοραστής του mydoro.co.uk μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για Free Vouchers & Discount Codes, για τον ίδιο ή και για τρίτα πρόσωπα (συγγενικά ή φιλικά), κάνοντας εγγραφή μέλους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Τα υπόλοιπα βήματα του τρόπου χρήσης, εύκολα και απλά:

  1. Tρόπος χρήσης των Free Vouchers (Δωροεπιταγών)

ΒΗΜΑ 1ο

  • Kατεβάζετε απλά στο κινητό σας το Free Voucher που επιλέξατε με ένα κλικ στο KATEBΑΣΕ ΔΩΡΕΑΝ

(θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει τη Δωρεάν εγγραφή μέλους ή εάν έχετε εγγραφεί θα πρέπει να συνδεθείτε τοποθετώντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό σας).

ΒΗΜΑ 2ο

  • Ακολουθείτε τους Όρους Χρήσης της & δείχνετε από το κινητό σας τo Free Voucher στην επιχείρηση.

(το κάθε Free Voucher είναι μοναδικό και περιλαμβάνει QR code, το Ονοματεπώνυμο εγγραφής σας και το μοναδικό επίσης κωδικό του)

ΒΗΜΑ 3ο

  • Καταβάλλετε απλά στην επιχείρηση την τελική αξία της προσφοράς, έπειτα από την έκπτωση που σας προσφέρει το Free Voucher.

Κερδίστε £ με τον πιο απλό τρόπο, με το Free Voucher του mydoro.co.uk

Σημείωση 1: Κατά τη χρήση του Free Voucher  θα πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τους Όρους Χρήσης όπως αυτοί αναγράφονται στην κάθε προσφορά.

Σημείωση 2: Πραγματοποιήστε την Δωρεάν εγγραφή σας για να γίνεται μέλος του mydoro.co.uk με ένα απλό κλικ, πατώντας εδώ για να αποκτάτε οποιαδήποτε στιγμή το Free Voucher της αρεσκείας σας!

  1. Tρόπος χρήσης των Discount Codes

ΒΗΜΑ 1ο

  • Μπαίνοντας στην προσφορά που σας ενδιαφέρει, κάνετε κλικ στο link που αναφέρεται στο κείμενο της προσφοράς, μπαίνοντας αυτόματα στη σελίδα της συνεργαζόμενης επιχείρησης που σας προσφέρει την έκπτωση μέσω του mydoro.co.uk

ΒΗΜΑ 2ο

  • Έχοντας μπει στη σελίδα της συνεργαζόμενης επιχείρησης και προχωρώντας τα βήματα της αγοράς σας, τοποθετείτε ως Discount Code στο πεδίο που θα σας ζητηθεί τη λέξη MYDORO και αυτόματα κερδίζετε την έκπτωση της προσφοράς, πραγματοποιώντας την ολοκλήρωση της αγοράς σας.

Έτσι κερδίζετε £ με τον πιο απλό τρόπο, με Discount Code του mydoro.co.uk

Σημείωση: Κατά τη χρήση του Discount Code θα πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τους Όρους Χρήσης της σελίδας της προσφοράς της κάθε συνεργαζόμενης επιχείρησης, όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική ενότητα της.

Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή του προϊόντος/υπηρεσίας προς οποιοδήποτε Αγοραστή και για οποιοδήποτε λόγο.

Το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη) στο οποίο θα περιέχεται η αξία της τελικής τιμής της κάθε υπηρεσίας ή προϊόντος –έπειτα από την έκπτωση των Free Vouchers & Discount Codes  – θα τιμολογείται απευθείας από τον Προμηθευτή προς τον Αγοραστή κατά την εξαργύρωση.

Το Free Voucher ή το Discount Code ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξεως, η οποία αναφέρεται στους όρους της Προσφοράς και αναγράφεται στο σχετικό κείμενο της προσφοράς.

Τα Free Vouchers & Discount Codes μπορούν να χρησιμοποιηθούν/εξαργυρωθούν μόνο σε καταστήματα του Προμηθευτή.

Μέχρι την ημερομηνία λήξεως ο Αγοραστής μπορεί, με την επίδειξη της στα καταστήματα του Προμηθευτή, να προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο το προϊόν/υπηρεσία που περιγράφεται στο Free Voucher.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των Free Vouchers & Discount Codes οπουδήποτε αλλού, πλην από τα καταστήματα του Προμηθευτή και για οιονδήποτε άλλο σκοπό.

Σε καμία περίπτωση, ο Αγοραστής δεν δύναται να ζητήσει από τον Προμηθευτή χρηματικό αντάλλαγμα για τα Free Vouchers & Discount Codes ή οιοδήποτε άλλο προϊόν/υπηρεσία εκτός από αυτό που αναφέρεται μέσω της Προσφοράς που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και το οποίο (προϊόν/υπηρεσία) αναγράφεται στο κείμενο της προσφοράς.

Μετά την ημερομηνία λήξεως, τα Free Vouchers & Discount Codes παύουν να ισχύουν και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή ή/και της Εταιρείας.

Ο Προμηθευτής ή/και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με απώλεια ή καταστροφή του Free Voucher από τον Αγοραστή.

Ο Προμηθευτής παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το προϊόν/υπηρεσία στους Αγοραστές/κατόχους Δωροεπιταγών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Αντιστοίχως, ο Αγοραστής προκειμένου να παραλάβει το προϊόν/υπηρεσία θα εμφανίζει υποχρεωτικά στον Προμηθευτή το Free Voucher που απέκτησε από το mydoro.co.uk

Τυχόν προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρεία από τον Προμηθευτή.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά, την ορθότητα της περιγραφής των προϊόντων/υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Αγοραστές.

To Free Voucher ή το Discount Code πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μία επίσκεψη, εκτός αν αφορά υπηρεσίες που περιλαμβάνουν περισσότερες επισκέψεις το οποίο θα αναφέρεται ξεκάθαρα στην προσφορά.

Οι προσφορές που περιλαμβάνουν περισσότερες επισκέψεις, συνεδρίες κ.α. δεν είναι μεταβιβάσιμες και δεν μπορείτε να τις μοιραστείτε με τρίτους.

To Free Vouchers ή το Discount Codes δεν καλύπτει τυχόν επιπλέον φόρους, τέλη, φιλοδωρήματα και χρέωση υπηρεσιών πέραν της προσφερόμενης.

Όλες οι κρατήσεις (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες κ.λπ.) γίνονται βάσει διαθεσιμότητας της συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Η Εταιρεία συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος/υπηρεσίας από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του Αγοραστή.

Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή.

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον Αγοραστή/χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής.
Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείτε η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ευθύνη της Εταιρείας απορρέει αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο της ως διαμεσολαβητή.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του περιηγητή είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες. Εάν η μεταφορά γίνεται σε άλλη ιστοσελίδα της Εταιρείας ο χρήστης ευθύνεται για την ανάγνωση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας στην οποία θα μεταφερθεί και τη συμφωνία του μαζί τους πριν τη χρήση της ιστοσελίδας.
Επίσης, κάθε πληροφορία που αναρτάται σε σχέση με την κάθε Προσφορά και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει η Εταιρία από τον Προμηθευτή ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο.
Ως εκ τούτου, ευθύνη για παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση, δε δύναται να αποδοθεί ή στοιχειοθετηθεί σε βάρος της εταιρείας. Η εταιρεία περιορίζεται στην αναπαραγωγή του προωθητικού υλικού, το οποίο λαμβάνει από τους προμηθευτές.
Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.

Ε. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπετε από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Αγοραστών/χρηστών.
Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Ζ. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο Αγοραστές/χρήστες έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.
Ο χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
Οι Αγοραστές/χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Η. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Αγοραστή/χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Αγοραστών/μελών της ιστοσελίδας, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο Αγοραστής/μέλος μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους. Ο Αγοραστής/μέλος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι οικείες νομοθετικές διατάξεις.
Γενικότερα, τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα, προορίζονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Θ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας ενημερώνει για τις πληροφορίες, τις οποίες συλλέγουμε στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και εξηγεί τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας, αλλά και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Περαιτέρω, σας παρουσιάζει τον τρόπο, με τον οποίο θωρακίζουμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και εμπιστευτικότητα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση μίας υπηρεσίας, καθώς επίσης και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα mydoro.co.uk συνιστά ρητή αποδοχή αυτής.

Το mydoro.co.uk συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται και για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού ή σκοπών οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω και για τους οποίους έχετε προηγουμένως συναινέσει.

Ενέργειες Marketing

Για λόγους marketing και για τη βελτίωση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, συλλέγουμε δεδομένα που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας, π.χ. πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σας σύστημα. Επίσης για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σχετικά με διαφημιστικό περιεχόμενο μέσω του εταιρικού μας newsletter, ζητούμε να μας παρέχετε το email σας στο αντίστοιχο πεδίο του ιστοτόπου μας. Επίσης, μέσω του αναγνωριστικού IMEI της συσκευής σας είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε για καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.

Τέλος, για να εκτελέσουμε διαγωνισμούς σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουμε στοιχεία του επιγραμμικού (online) προφίλ σας, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό του εκάστοτε διαγωνισμού. Τα στοιχεία αυτά, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του προφίλ, αποθηκεύονται προσωρινά και σε κάθε περίπτωση για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός σε εταιρικό αποθηκευτικό μέσο ώστε να μπορέσουμε και τυπικά να ολοκληρώσουμε το διαγωνισμό που περιλαμβάνει διαδικασίες όπως την επικοινωνία με το νικητή (ή τους επιλαχόντες), αποστολή του εκάστοτε δώρου, κ.α.

Απόκτηση Free Vouchers & Discount Codes μέσω του mydoro.co.uk

Προσωπικά σας δεδομένα ζητούνται επίσης κατά την απόκτησης ενός ή περισσοτέρων Free Vouchers της εταιρείας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της τα οποία απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για τη διεκπεραίωση της απόκτησης του Free Voucher.

Πληροφορίες & Λοιπά Δικαιώματα

Κατόπιν αιτήματος, ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα σας παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε στο αρχείο μας. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, μπορείτε να τα διορθώσετε αμέσως. Οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή τροποποίηση είναι δωρεάν.

Επιπλέον, δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, θα διαγράψουμε ή θα απενεργοποιήσουμε τα δικά σας δεδομένα. Για να διεκδικήσετε τέτοια δικαιώματα, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο μας ή μέσω e mail στο info@mydoro.co.uk

Μπορείτε να ασκήσετε επίσης τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης, σας επιτρέπει να ενημερωθείτε από την Εταιρεία κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά.

Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής σας επιτρέπει να ζητήσετε, να λάβετε και αν το θελήσετε διορθώσετε τα δεδομένα που έχει αποθηκεύσει η Εταιρεία καθώς επίσης και να τα διαγράψετε αν το επιθυμείτε.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σας επιτρέπει να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Το δικαίωμα εναντίωσης σας επιτρέπει να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα καθώς και να απευθύνετε ελεύθερα τυχόν ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας. στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω e mail στο info@mydoro.co.uk

Τεχνική και Οργανωτική Προστασία Δεδομένων

Το mydoro.co.uk εφαρμόζει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι εύλογα σε σχέση με τον αντίστοιχο σκοπό της προστασίας δεδομένων, προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, από κατάχρηση και απώλεια. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι προσιτό στο κοινό. Επιπλέον, κάθε ένας από τους υπαλλήλους μας έχει λάβει οδηγίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την εμπιστευτικότητα.

Ι. COOKIES

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν ή να τοποθετήσουν, για λογαριασμό μας, διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η Ιστοσελίδα.
Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο website. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του website δεν θα λειτουργούν ορθά.

ΙΑ. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το Δίκαιο της Αγγλίας και Ουαλίας. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων ενώ για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Λονδίνου.